Learn Korean in Filipino: Lesson 5-8 on Consonants

The videos for the consonant sounds are from lessons 5-8 on our Youtube page.

Ang katinig sa Korean ay tinatawag na “ja-eum” (자음) Eto ang kumpletong listahan ng mga katinig at ang tunog nila:

Consonants: ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ

Consonants: ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ

Consonants: ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

Consonants: ㅃ ㄸ ㄲ ㅆ ㅉ

Leave a Reply