Balitang Samsung- Tegicom Para sa mga EPS Workers

Balitang Samsung- Tegicom Para sa mga EPS Workers

Simula sa Hulyo 29, 2014 , Matatanggap lamang ng dayuhang mangggawang naka-subscribe sa Department Guarantee Isurance ang parte ngn Tegicom na manggagalin dito matapos niyang umuwi sa kanyang bansa.

  • Bago umuwi sa kanilang bansa, (Pilipinas) kinakailagang I apply ng dayuhang manggawa ang kaniyang Departure Guarantee Insurance upang makuha niya ang parte ng tegicom, Sa pag-apply para rito , maari siyang pumili sa dalwang paraan upang makuha niya ang kabayaran mula sa Departure Guarantee Insurance: Ipapadala sa kanya ang pera sa pamamgitan ng Overseas Remittance sa kanyang bank account sa PIlipino , 0 tanggapin ito sa airport sa mismong araw ng kaniyang paglipad sa pabalik sa kanyang bansa
  • Subalit , ang paraan ng pagtanggap ng bayad mula sa Return Guarantee Insurance ( “ Samsung- 400K Korean Won) ay parho parin ng dati na maari niyo itong matanggap bago umalis ng Korea .
  • Source: HRD-Korea Booklet & Moel  

Leave a Reply