Philippines, removed from quarantine exemptions to South Korea

From July 1, South Korea will exempt travelers from several countries from quarantine if they have been fully vaccinated with WHO-approved vaccines if they test negative from COVID19 after arrival if their purpose of coming to South Korea is for important projects, academic, public interest, humanitarian, and official business. For humanitarian purposes, immediate family members (excluding siblings) traveling for funeral is added to the list. However, the KDCA (Korea Disease Control and Prevention Agency) has announced on June 29 that the exemptions for the Philippines, Indonesia, India, and Pakistan will be removed. This means that even though travelers coming from those countries have been vaccinated, they will still need to quarantine. The reason given is the rising cases of positive COVID19 infections with the Delta variant.

Travelers from the following countries are therefore not exempted from quarantine: South Africa, Malawi, Botswana, Mozambique, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Bangladesh, Equatorial Guinea, Brazil, Suriname, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Malta, India, Indonesia, Pakistan and the Philippines

In Filipino, mula ika-1 ng Hulyo ay mga biyahero na hindi na kailangan mag-quarantine kung sila ay may kumpletong bakuna laban sa COVID19 gamit ang mga bakuna na pinayagan ng WHO or World Health Organization. Kung ang dahilan ng pagbibiyahe ay para sa pag-aaral, negosyo, opisyal na biyahe, at pagbisita sa pamilya. Noong ika-29 ng Hunyo ay inanunsyo ng KDCA, na siyang ahensya para sa COVID19, na tinatanggal na ang “eksempsyon” sa “quarantine” para sa apat na bansa – Pilipinas, India, Indonesia, at Pakistan. Ang ibig sabihin nito ay kailangan pa rin mag-quarantine kung manggagaling sa mga bansang nabanggit. Ang dahilan ay ang patuloy na pagtaas ng mga nagpopositibo sa COVID19.

Sa ngayon ang mga byahero mula South Africa, Malawi, Botswana, Mozambique, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Bangladesh, Equatorial Guinea, Brazil, Suriname, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Malta, India, Indonesia, Pakistan at Philippines ay kailangan pa rin mag-quarantine pagdating sa Korea.

Sources:
Quarantine to be waived for people inoculated abroad

인도·인도네시아·파키스탄·필리핀 변이 유행국…격리면제 제외

Leave a Reply