Home country visit for multicultural families

Korea Airport Corporation and Red Cross Korea are sponsoring free trips for multicultural families to visit their home country. Included in these countries is the Philippines. If you haven’t been to the Philippines in the past three years, you could qualify and apply for this free trip for you and your family.
The details of the application and the application itself are all in Korean. You might want to ask your Korean spouse how to apply. Just make sure to read and check if you qualify so you don’t waste your time. Only 70 families will be given this chance in November.

KAC and Red Cross sponsor a home country visit for multicultural families.
KAC and Red Cross sponsor a home country visit for multicultural families.

Aside from the chance to visit your home country, you will also be given the opportunity to give back to your neighborhood. Up to 5 million won will be given to your neighborhood or “barangay”. This is an option.
Maari ninyo nang bisitahin ang Pilipinas at pwede ka pang makatulong sa lugar ninyo. Pwedeng sumali sa pagpapa-unlad ng lugar at magantimpalaan ng hangang 5 million won ang inyong lugar.
Application date: July 1 to July 29
Travel date: November 3 ~ 12 (9nights/10days) OR November 3 ~ 17 (14nights/15days)
Qualification: (Sino pwedeng sumali?)
~ Those who have not visited their home country for 3 years (Hindi pa nakakauwi ng tatlong taon o mahigit)
~ Those whose median income is 80% or below (Kung ang kita sa isang buwan ay mababa sa median income)
Benefits: (Ano ang ibibgay ng sponsor?)
~ Roundtrip tickets for up to 4 people (Ticket sa eroplano hangang para sa apat na tao)
~ travel allowance (up to 800,000 won for 4 people) (pang-gastos na hangang 800,000 won kung apat)
~ souvenirs
Selection criteria: income and wealth level, dependents, domestic residence
Basehan sa pagpili: Kung magkano ang kinikita, kung ilan ang anak/kasama, kung ilang taon na nakatira sa Korea, kung gaano katagal na hindi nauwi
80% of median income (Check the number of people in a family)
80% of median income
80% of median income

If you’re a family of 4, your monthly income should not be more than 3.5 million won.
*Kung apat kayo sa pamilya, dapat hindi hihigit sa 3.5 million won ang kinikita sa isang buwan.
You may submit your application at the following Red Cross Korea offices:
Ipadala, ibigay ng personal o i-fax ang application sa Red Cross Korea sa mga sumusunod:
red cross offices
I-click ang link sa baba para ma-download ang iba pang detalye at ang application.

You may DOWNLOAD THE INFORMATION AND APPLICATION BY CLICKING THIS LINK.

OR visit the Red Cross chapter in your area. Remember that the application is only until July 29th and 70 Filipino and Vietnamese families will be chosen.
항공사후원 다문화가족 아름다운비행 Q&A
Q. 방문 시기는 본인이 정할 수 있나요?
A. 많은 다문화가족이 모국을 방문하실 수 있도록 사업기간이 지정되어 진행됨에 따라 방문시기 변경이 불가합니다. 다만, 방문기간은 9박10일, 14박 15일 선택 가능합니다.
Q. 기준 중위소득 80% 이상인 경우, 모국방문 대상자로 선정될 수 없나요?
A. 모국방문 기회를 갖기 어려운 저소득 취약계층 다문화가구를 선정하여 지원합니다. 따라서 신청불가 합니다.
Q. 건강보험료 납부확인서는 어떻게 발급받나요?
A. 건강보험공단 홈페이지에서 발급받을 수 있으며, 발행신청년월은 2016년 1월부터 신청서 제출월까지 발급하시면 됩니다. 매월 납부금액이 다른 경우 평균금액을 계산하여 심사합니다.
Q. 신청자격 산정 기준일은 어떻게 적용하나요?
A. 방문 차수 별 출발일을 기준으로 기산하되, 국내거주 후 모국방문 경험이 없거나, 오래 경과된 다문화가족을 우선합니다.
Q. 동행인(남편 등)의 경우 3년이내 해외방문 경험이 있습니다. 지원가능할까요?
A. 출입국사실증명서는 이주여성(또는 이주남성)만 제출하시면 됩니다. 동행인의 해외방문여부는 심사기준에서 제외합니다.
Q. 직계 가족 구성원이 5인입니다. 추가 비용을 부담하고 동행 가능한가요?
A. 직계 가족 4인에 한에 왕복항공권 등이 지원이 되며, 직계 가족에 한하여 인원 추가 시 개인비용으로 동행 가능합니다.
Q. 모국방문단에 선정될 경우, 환송행사는 반드시 참석하여야 하나요?
A. 환송행사는 다문화가족들의 모국방문을 환송하기 위해 마련된 자리입니다. 반드시 참석하셔야 합니다.
Q. 모국방문단에 선정된 경우 방송 등 언론 노출 여부는 어떻게 되나요?
A. 본 사업은 방송, 신문 등 기사화 될 수 있으며, 이에 대상자 선정후 초상권사용동의를 받을 예정입니다. 이에 동의하지 않으신 분은 지원이 불가합니다.
Q. 제출서류 중 마을공동체 지원사업은 무엇인가요?
A. 선택사항으로 이주여성의 자긍심을 높여주고 친정마을에 한국 이미지를 제고하기 위해 마련되었습니다. 마을회관 등 공동시설에 대한 시설․장비 등 개보수, TV 등 공동집기 등이 필요한 경우, 지원사업에 대한 신청서 심의 및 인터뷰 후 사업비 범위 내에서 지원할 계획입니다.
Q. 모국방문 이후, 지원대상자는 수기집과 사진은 반드시 제출하여야 하나요?
A. 다문화가족들의 안정적인 정착을 홍보하기 위한 수기집 발간을 목적으로 하고 있으며, 반드시 제출하여야 하며, 제출된 수기는 심사하여 별도 포상을 예정하고 있습니다.
Q. 한부모가정 또는 부부 중 1인만 출국하는 경우, 서약서를 반드시 제출하여야 하나요?
A. 모국방문 중 귀국하지 않는 가족에 대해 발생하는 모든 책임은 해당 가족에게 귀속됩니다. 따라서 반드시 서약서를 제출하여야 합니다.
Q. 개인적으로 출발ㆍ귀국일정변경이 가능할까요?
A. 항공사 및 기타사정에 의해 단체 일정이 조정되는 경우는 발생할 수 있으나, 개인적인 일정조정은 불가합니다.
Q. 인접 타국가 지원은 가능할까요?
A. 대상국가 이외 타국가 지원은 불가합니다.
Q. 지원서 제출은 반드시 방문하여야 하나요?
A. 우편접수도 가능합니다. 단, 각 지사 또는 센터로 문의하여 정확한 접수처를 확인하셔서 우편발송하시기 바랍니다. 또한 방문접수시에도 반드시 정확한 접수처를 확인하셔서 접수하시기 바랍니다. 팩스, 이메일 등의 접수는 불가하니 반드시 우편 또는 방문접수하시기 바랍니다.

5 comments

  1. Hello po maam Goodmorning maam magtanung po sana aq kung pwd po kami makauwe ng anak q for vacation po sa pinas madyo matagal tagal na din po kami hindi naka2uwe ng pinas.salamat po maam and Godbless

    1. Mag-apply lang po kayo. Click nyo lang yung download link tapos i-print, fill-in at i-submit sa Red Cross sa bayan nyo.

  2. Hello po..paano at san kukuha ng aplication form pag apply nito…

Comments are closed.